skip to main content
Aandachtsgebied jeugd
Ondernemer in het sociaal domein
Riesje
Regisseur Sociaal Kernteams Overbetuwe

De opdracht
De 6 sociaal kernteams in deze gemeente met 47.000 inwoners, verdeeld over 11 dorpskernen, bestaan uit een unieke, prachtige mengeling van vrijwilligers en beroepskrachten. Met circa 20 teamleden zorgen zij ervoor dat inwoners met een vraag laagdrempelige ondersteuning krijgen. Daarnaast signaleren zij wat nodig is aan collectieve aanpak en aan algemene voorzieningen en zetten daartoe opdrachten uit bij organisaties. Aan mij de mooie opdracht om deze teams te ondersteunen, (laten) faciliteren en door te ontwikkelen. Na 1,5 jaar adviseer ik of de werkwijze van de kernteams levensvatbaar is en hoe deze dan te organiseren.

Mijn aanpak
Omdat ik overtuigd ben van de meerwaarde van een team dat, nog voordat een vraag bij de gemeente terecht komt, én samen met vrijwilligers, inwoners ondersteunt om het zelf op te lossen, zet ik me hard in om die meerwaarde te bewijzen. En dat doe ik door een voortdurende focus te bewerkstellingen op ‘terug naar de bedoeling’: het voorkomen van de noodzaak tot het inzetten van maatwerkvoorzieningen en het verbinden van inwoners aan elkaar en aan laagdrempelige algemene voorzieningen in de eigen kern.