skip to main content
Aandachtsgebied jeugd
Ondernemer in het sociaal domein
Riesje
Trainer 1Gezin1Plan Sociaal Teams Zevenaar

In de nieuwe gemeente Zevenaar (gefuseerd met Rijnwaarden) werken nu 4 Sociaal Wijkteams waarvan er 3 nog niet zijn getraind in het werken volgens de methodiek 1Gezin1Plan. Omdat ik het team Rijnwaarden eerder naar volle tevredenheid trainde, kreeg ik ook de opdracht de 3 teams in Zevenaar te trainen. Netwerkberaad, kostenbewustzijn, out of the box denken en handelen en planmatig werken zijn enkele van de eigen te maken werkwijzen.